Billig Strømavtale

BILLIG STRØMAVTALE

Når du kjemper deg frem for å velge billig strømavtale er det viktig at du setter krav til hva slags strøm du vil ha. Ikke godta hva som helst, men si ja eller si nei til det som du bryr deg om. Bryr du deg om noe som ikke finnes i strøm kan det bli vanskelig å få gjennomslag, men når det kommer til strøm er det viktig å tenke på hvor strømmen kommer fra. Vi er så vant med i Norge at all strømmen kommer fra rett rundt hjørnet. Det er ikke helt slik. Når du er ute og kjører så vil du se at det ligger mye vann i rør. På denne måten kan se at strøm blir produsert overalt. På grunn av måten strømnettet er laget så er det ikke slik at all den strømmen dekker behovet til nabolaget eller at den lager mer strøm enn det som trengs der og da. Siden strøm er en ferskvare så må den brukes eller så må den kastes.

Strøm er derfor satt sammen i et mye større system slik at det er lettere å balansere strømforbruket. Blir det brukt noe i deler av nettverket kan du bruke mer i andre deler. Du kan se på strømnettet som en stor sirkel hvor man sender det dit som det trengs. Nordpool er navnet på nettet. Her kobles det også inn strøm produsert i utlandet. Denne strømmen er fra kull og andre produsenter. Vil du ha ren strøm kan du be om det. Det er viktig at du ber om det slik at du får den strømmen som du mener at du skal ha.